NOVA – pohřební služba Krnov

Ve Vaši nelehké životní situaci Vám pomůžeme zajistit všechny potřebné služby spojené s důstojným rozloučením s Vaším blízkým.

Naše pohřební služba Nova Vám nabízí komplexní služby v oblasti pohřebnictví. V Krnově působíme již od roku 1995 a máme dlouholeté zkušenosti se zajišťováním pohřbů v Krnově, v okolních obcích, či jiných městech.

Vždy záleží jen na Vás, pro jakou pohřební službu se rozhodnete, i přesto, že Vašeho zemřelého převeze jiná pohřební služba.

Po celou dobu, od vyřízení náležitostí až po provedení pohřbu, Vám budeme k dispozici a pomůžeme Vám ulehčit, od potřebných formalit, v této těžké životní chvíli.

Druhy pohřbů:

 • Pohřeb s obřadem a kremací - pohřeb probíhá nejčastěji ve smuteční obřadní síni, či kapli, s řečníkem nebo knězem, následně je zemřelý převezen ke kremaci.
 • Pohřeb bez obřadu - zemřelý je převezen ke kremaci bez obřadu
 • Pohřeb do země, hrobky - obřad, který se koná v obřadní síni, kapli, či kostele tzn. obřad civilní nebo církevní, zemřelý je poté uložen do země, či hrobky

Zajišťujeme:

 • Sjednání pohřbu v Krnově, okolních obcích, či jiném městě
 • Převoz zesnulých po ČR i zahraničí
 • Pronájem obřadní síně, kaple, domluvíme řečníka, pohřeb v kostele
 • Vyhotovíme parte na počkání
 • Zajistíme květinovou výzdobu (kytice, věnce klasické, ve tvaru srdce nebo podkovy)
 • Hudbu - reprodukovanou, pěvecký sbor, či dechovku
 • Zajistíme vykopání hrobu a také nosiče
 • Zprostředkujeme kamenické práce
 • Zprostředkujeme vsyp urny
 • Zajišťujeme veškěré potřebné formality k vyřízení úmrtního listu
 • Poskytneme vám na místě všechny potřebné informace ohledně pohřbu, kremace, úmrtního listu, notáře, sirotčího a vdovského důchodu atd. a sdělíme vám ihned celkovou cenu za pohřeb
 • V případě nutnosti vyřídíme pohřeb i mimo pracovní dobu, po domluvě
 • Vždy se snažíme vyhovět tak, abychom splnili Vaše požadavky a poslední rozloučení s Vaším drahým zesnulým bylo především důstojné a dle Vašich představ.

Disponujeme těmito vozy:

 • Volkswagen Transporter
 • Mercedes benz

Co je potřeba k vyřízení pohřbu:

 • Občanský průkaz zemřelého
 • Rodný list zemřelého
 • Oddací list zemřelého
 • Fotografie na parte
 • Oblečení

 

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

ve smyslu a podle ustanovení §14 a §20d až §20z a zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli toto:

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

1. Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku či služby věcně příslušný. Informace musí zahrnout též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce - www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto infromace i na těchto internetových stránkách.

2. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.


 
 
 
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality